Các bé lớp Lá 5-6 tuổi tham quan trường tiểu học Bình Trị 2 - 2019

<== Trở lại

Giúp bé được trực tiếp quan sát các hoạt động của trường tiểu học mà năm học tới bé sẽ học