THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TRỊ 2

<== Trở lại

"Không khí ở trường lớp 1 khác với trường mình bạn nhỉ..." ..."Ôi phải đứng nghiêm chào cờ kìa... "