Khối mầm non

– Khối Mẫu giáo của trường mầm non Hoa Hồng Nhỏ dành cho các bé từ 3-5 tuổi. Chương trình học của trẻ sẽ tập trung vào các khía cạnh phát triển nâng cao.

– Ở tuổi mẫu giáo chương trình học được nâng cao nhằm giúp trẻ trở nên hoàn thiện và trẻ độc lập, tự tin hơn với bản thân. Trẻ sẽ được hổ trợ để phát triển toàn diện về thể chất, cảm xúc và trí tuệ, đặt nền tản cho trẻ phát triển những tính cách đầu tiên trong giai đoạn đầu đời và chuyển tiếp bước vào tiểu học.

TRẺ 3 – 4 TUỔI

TRẺ 4 – 5 TUỔI

TRẺ 5 – 6 TUỔI

THỰC ĐƠN TUẦN 04 THÁNG 04 NĂM 2022

(Từ ngày 18 / 04 đến ngày 23 / 04 )